SC Instalatorul SRL Suceava
 • Proiectare
 • Execuţie
 • Reparaţii
 • Service
 • Asistenţă tehnică

 

       SC INSTALATORUL SRL, este o societate commercială cu răspundere limitată, persoană juridică română, cu capital privat, care a dobândit personalitate juridică în baza “ACT CONSTITUTIV” înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului a judeţului Suceava, nr. J 33/1875/1992.

 

       SC INSTALATORUL SRL Suceava are ca obiect principal de activitate, conform Statutului şi actelor adiţionale: Proiectare, execuţie, reparaţii, service şi asistenţă tehnică pentru:

 

      

 • instalaţii încălzire
 • centrale şi reţele termice
 • instalaţii sanitare
 • alimentări cu apă şi canalizare
 • ventilaţie
 • gaze naturale
 • utilaje sub presiune - cod CAEN 4533

 

       Firma dispune de personal tehnic de conducere, control şi execuţie, cu o bogată experienţă în proiectare şi execuţia instalaţiilor pentru construcţii şi dotări cu utilaje, scule, dispozitive şi mijloace de transport, necesare procesului de producţie.

       În cadrul firmei se execută lucrări de sudură electrică, autogenă şi polietilenă de înaltă densitate cu sudori autorizaţi ISCIR.

       De asemenea, firma are instalatori autorizaţi în gaze(ANRGN), gr. I D; II DA şi III D, este certificată şi are implementat sistemul integrat calitate-mediu în conformitate cu standardele de referinţă SR EN ISO 9001:2001 şi 14001:2005